O Taxconsult

TaxConsult svetovalna hiša je organizirana kot svetovalna enota podjetja Inteleks d.o.o. , ki s svojimi strokovanjaki pokriva široko področje poslovnega prava.

Dejavnost

Dejavnost divizije je davčno  in poslovno svetovanje.

Prednosti

Na svetovalnem področju lahko ponudimo visoko strokoven kader z bogatimi izkušnjami v praksi, svetovanju in izobraževanju. Naš notranji kadrovski potencial obsega številne notranje in zunanje strokovnjake s področja prava. S takšno povezavo je naš cilj doseči dvoje:

  • stranki zagotovili najkvalitetnejše storitve in
  • ohraniti kreditibilnost.