Davčno svetovanje

Smo strokovnjaki za davčno svetovanje in pokrivamo vsa področja davčnega svetovanja.

 • Davščine:
  • DDV,
  • davek od dobička (svetovanje v zvezi s transfernimi cenami itd.),
  • dohodnina in
  • drugi davki.
 • Davčno načrtovanje,
 • Preventivni davčni pregledi, ki zajemajo:
  • analiza organiziranosti družbe,
  • analiza točnosti in popolnosti evidentiranja in obračunavanja davka na dodano vrednost,
  • analiza zajemanja podatkov davčni bilanci,
  • zaključki in konkretni predlogi v smislu odprave nepravilnosti.
 • Zastopanje strank v davčnih postopkih (davčna inšpekcija) in seznanjanje strank o pravicah, ki mu jih zagotavlja upravni postopek oziroma Ustava RS,
 • Mednarodno davčno svetovanje,
 • Druga področja, povezana z obdavčenjem (Pokojninska reforma itd..).