NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE

Opravljamo dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami. Poleg širokega obsega tega dela, dejavnost nadgrajujemo še:

–  s prepisi kmetijskih zemljišč
–  s  pripravo vseh vrst pogodb za prenos lastninske pravice
(kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, menjalna pogodba…)
– v sodelovanju z notarji pripravljamo pogodbe, ki zahtevajo obliko notarskega zapisa
(izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju,…)
– v sodelovanju z geometri pripravljamo elaborate o vzpostavitvi etažne lastnine na objektih
kreditno posredništvo

Vabljeni na ogled spletne strani www.inteleks.si