Poslovno svetovanje

V vsakem podjetju je možno izboljšati poslovanje – z izkušnjami vam pomagamo do rezultatov in nudimo svetovanje za naslednja področja:

  • Svetovanje v zvezi z ustanavljanjem družb oziroma drugih pravnoorganizacijskih oblik ter druga svetovanja v povezavi s korporacijsko zakonodajo (združitve, delitve družb, oblikovanje in nakup lastnih deležev ipd..)
  • Poglobljena analiza poslovanja v zvezi z izračunom BONITETE partnerja
  • Svetovanje v zvezi s postopkom stečaja, prisilne poravnave, izdelava načrtov finančne reorganizacije itd…
  • Svetovanje v zvezi z organizacijo računovodstva in izdelava pravilnikov o računovodstvu
  • Svetovanja v zvezi z delovno zakonodajo
  • Investicijsko svetovanje
  • Druga področja iz objavljene ponudbe